Historie Ramzové

Osada Ramzová (německy Ramsau) se nachází v nadmořské výšce 690 až 785 m.

První písemná zmínka je z roku 1786, kdy zde státní správa dosadila v rámci kolonizace Jesenicka první osadníky.
V té době došlo k rozdělení Slezska a Ramzová se tak ocitla ve strategickém pohraničním postavení.
Kolonizaci podpořil císař Josef II. a vratislavský biskup Philipp von Gotthard Schaffgotsch.
Název dostala podle jednoho z úředníků císařské správy, pana Ramse.
Rams+Au(louka) = Ramsau (louka pana Ramse)

V roce 1791 došlo k další parcelaci pozemků, kdy byla výměra polností rozdělena mezi 23 nových zájemců
přicházejících z moravské strany.
V této době zde již byly dva mlýny a noví osadníci byli osvobozeni od roboty.

I přestože Ramzová vznikla v geograficky nepříznivé poloze, došlo počátkem 19. století k jejímu dalšímu rozmachu.
Roku 1805 se zde nacházelo již 25 domů a 111 obyvatel.
O šest let později zde založili školu, kterou navštěvovalo roku 1828 asi 30 zdejších dětí.
V roce 1836 zde bylo 32 dřevěných domů se 173 obyvateli, kteří se věnovali zejména zemědělství,
přadláctví a opracování dřeva.

Roku 1844 byla obec spolu s dalšími obcemi na Jesenicku postižena bramborovým morem.
To Ramzovou citelně poznamenalo. Počet obyvatel obce se v následujících desetiletích ustálil.
Krátce po vzniku Československa zde bylo napočítáno 180 obyvatel.

Nedaleko Ramzové, v údolí Vražedného potoka,  se nachází místo zvané Mordová rokle.
Zde byla za doby vratislavského biskupa Hohenloha – Bartensteina založena sklárna.
Biskup ji roku 1804 pronajal skláři Josefu Kaplánkovi ze Střemošic na dobu 36 let za roční poplatek sto zlatých.
Roku 1836 zde stály 3 domy se 49 obyvateli. O deset let později stálo ve zdejší sklárně šest pecí
a vyrábělo se zde lité sklo. Roční produkce dosahovala výše 1600 kop.
Roku 1880 je osada zmiňována jako součást nedaleké Horní Lipové pod názvem Hohenbartenstein.
Po této sklárně však dnes nezůstaly žádné stopy.

S příchodem železnice (trať Hanušovice-Jeseník, postavená v letech 1883-1888) a cestovního ruchu,
nacházeli obyvatelé Ramzové obživu v poskytování ubytování a dalších služeb turistům.
Obec se zhruba dvěma sty usedlíky se stala významným turistickým centrem, kterým zůstala dodnes.

Ve výčtu tehdejších osadníků zde nalezneme také osm osob české národnosti.
Podle údajů z roku 1928 měla Ramzová 37 domů.
V roce 1926 byl postaven na Ramzové první turistický hotel v těsné blízkosti železniční zastávky.
Byl to první větší počin nové doby pro rozvoj poválečné turistiky.
V roce 1948 převzala hotel organizace RaJ…

Až do roku 1945, kdy byli odsunuti původní obyvatelé, byla obec téměř ryze německá.

Jedinou zajímavější stavební památkou je novogotická kaple sv. Rocha z předminulého století (1897).
Byla vybudována na místě dřevěné kapličky, postavena z cihel a kamene, je zaklenuta valenou klenbou, opatřena sedlovou střechou a jehlancovitou věžičkou.
V interiéru se nachází oltář s obrazem  sv. Rocha, uctívaného patrona všech trpících, zasažených morem.
Dále jsou tu kromě jiného sošky Srdce Pána Ježíše a P. Maria s děťátkem.

Oslavy 100.výročí kaple ( r. 1997) se konaly za vydatné finanční podpory potomků původních obyvatel Ramzové.
Byly slouženy mše ve volném prostranství před kaplí, celebrovány třemi duchovními (i v německém jazyce).
Pro tuto slavnost byly cíleně vyrobeny různé upomínkové předměty.

V kapli se léta sloužívala mše svatá každou neděli o prázdninách.
Po onemocnění pana faráře z Lipové se ale kaple uzavřela a roky citelně chátrala…
Naštěstí se v roce 2009 dočkala zevrubné obnovy (osekání zvlhlého vnitřního zdiva, nových omítek, nátěrů,
výmalby i dozdobení vnitřního interiéru …).
Veškerých prací se tenkrát ochotně ujali bratři Petr a Pavel Bazgerovi. A dodnes je kaplička ve starostlivé péči
několika místních obyvatel.
Už dvakrát v létě, jednou na podzim a dokonce i uprostřed tuhé zimy – si ramzovskou kapličku vyhlédli mladí, zamilovaní lidé… Okouzlila je jednoduchá, prostá krása tohoto místa – a kaplička se  rázem stala vyhledávaným místem konání ojedinělých svatebních obřadů.

Do povědomí stále většího počtu milovníků Ramzové se již pravidelně začátkem srpna,
v den památky zdejšího patrona sv. Rocha – ukládá nová milá tradice – a to RAMZOVSKÁ POUŤ.
Je věcí cti zdejších starousedlíků i zanícených chatařů a chalupářů vtisknout jí osobitý ráz.
Nechybí tu proto ukázka tradičních řemesel, nabídka z přírody zdravého, ale i toho lákavě sladkého pečeného zboží,
jakož i plné koše kouzelné keramiky a dalších milých, ručně tvořených výrobků.

Dnes slouží kaple sv.Rocha na Ramzové i jako místní stánek kultury.
Neopakovatelnou atmosféru mají vánoční mše a chvilky zpívání u harmonia, které zrenovoval zdejší uznávaný muzikant pan Jan-Hanes Blahák.
V prosinci r.2017 byl zde uveden v historii kapličky vůbec první adventní koncert. Ty další budou na sebe,
jak jinak, než plynule po roce a jistě stejně úspěšně navazovat…

Foto kaple – viz Fotogalerie (Jarní tání)