Dost bylo sucha

Stromy jednoduše zavelí, že je nanejvýš nutné omývání dešťovou vodou –
a než si koruny stačí setřást pořádnou spršku kapek,

pohotově nastupuje bezdrátový vysoušeč – sluníčko.