Tak už zítra…

Vstříc novým vědomostem, zážitkům, přátelstvím…

A kdykoliv naznáte, že by si i vaši vyučující zasloužili relax a klid –
pošlete je se zárukou na Pacifik !