Ledy se hnuly –

 

 – a po mnoha nekonečných, krutých měsících konečně přišel máj…
Čas lásky, naděje a také možného blýskání na lepší časy!

Určitě bude nutné, aby se od 24.5.2021 – v souladu s opatřením Vlády ČR –
každý ubytovaný prokázal jedním z uvedených dokumentů :

a/ negativním PCR nebo Ag testem vystaveným nejdéle 48 hod. před příjezdem
      (pro pobyt delší než 1 týden bude potřeba nové otestování)
b/ certifikátem absolvovaného očkování  (po 1.dávce odstup 3 týdnů )
c/ potvrzením praktického lékaře nebo hygieny o prodělaném onemocnění
      (ne starším 180 dnů
)
d/ čestným prohlášením rodiče o pravidelném očkování školou povinného dítěte
        (platí zatím do 30.6.2021, potom bude potřeba prokázat se negativním testem)

Až pak přijedete, velmi Vás prosíme:
mějte příslušné dokumenty od všech členů pohromadě a hned po ruce
už při vstupu do penzionu. Bude-li vás větší skupina – pak odděleně za každý pokoj zvlášť. 

Pružnosti vlastního ubytování tím tak hodně pomůžete.

Děkujeme, těšíme se na brzké shledání před branami Pacifiku 😚

!!! tyto informace byly platné při znovuotevření penzionu, aktuální pokyny pro prokázání Vaší
bezinfekčnosti najdete
v záložce OBSAZENOST PENZIONU