Pozdrav z letní Ramzové

Když Vy zatím nemůžete na Ramzovou –

123

                                                             musí Ramzová za Vámi ! ! !