Uzpívaný víkend

Letošní FOLKOVÝ PACIFIK patřil skupinám NOACO a ŽAMBOŠI.
Opět nádherný prožitek,  bezvadná atmosféra, potlesk nebral konce …