Začátek roku

patří už léta právě jim.

Naši zlatí Břeclaváci –
s citem pro dvojhlas

i smyslem pro legraci !