Když někdo miluje Jeseníky

tak, že ráno ve 2.30 vyráží každoročně z Pacifiku, aby v pokoře před majestátem hor zažil východ slunce na Šeráku… tak to 👍!

Přesně k tomu vede odmalička jeden táta své dvě dnes už téměř dospělé děti.  Magický prožitek, který má obrovský náboj a nepopsatelnou sílu, je
jistě hoden rok co rok opakování…

P.S.
Moc děkujeme, že jste fotili a fotili –  takže tu překrásnou idylu můžeme i my tady na stránkách alespoň vidět

Krásná rodinná tradice, viďte?
👏👏👏